Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy slouží k prostorovému a funkčnímu uspořádání pozemků v České republice. Vinou rozdrobené majetkové struktury je nyní jen velmi těžké vytvářet podmínky pro racionálního hospodaření s půdou – a právě to chtějí pozemkové úpravy změnit.

Poptejte se, náš tým vám nezávisle pomůže:

Nechte toto pole prázdné

* povinné pole